Меню Закрити

Інклюзія

Інклюзивне навчання – створення умов, за яких усі учасники освітнього процесу мають рівний доступ до освіти.

Основними завданнями інклюзивного навчання є:

➟ здобуття дітьми з особливими освітніми потребами освіти відповідного рівня в середовищі здорових однолітків відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти;

➟ реалізувати принцип “навчитися жити разом”, який ґрунтується на принципах гуманістичної педагогіки;

➟ забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх здібностей; створення освітньо-корекційного середовища для задоволення освітніх потреб учнів із особливостями психофізичного розвитку;

➟ створення позитивного мікроклімату в загальноосвітньому навчальному закладі з інклюзивним навчанням, формування активного міжособистісного спілкування дітей із особливими освітніми потребами з іншими учнями;

➟ забезпечення диференційованого психолого-педагогічного супроводу дітей із особливими освітніми потребами;

➟ надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей із особливими освітніми потребами, залучення батьків до розроблення індивідуальних планів та програм навчання.

 Принципи інклюзивного навчання – певна система базових вимог до процесу навчання, виконання яких забезпечить його ефективність. Основні вимоги до інклюзивного навчання визначаються тим, що:

➟ усі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється можливим, незважаючи на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними;

➟ навчальні заклади мають визнавати і враховувати різноманітні потреби своїх учнів узгодженням різних видів і темпів навчання;

➟ освітні заклади повинні забезпечувати якісну освіту для всіх, розробляючи відповідні навчальні плани, вживаючи організаційні заходи, розробляючи стратегії викладання, використовуючи ресурси і партнерські зв’язки зі своїми громадянами;

➟ діти з особливими освітніми потребами мають отримувати будь-яку додаткову допомогу, яка може знадобитися їм у навчальному процесі;

➟ інклюзивні форми навчання – найефективніший засіб, який гарантує солідарність, співучасть, взаємодопомогу, розуміння між дітьми з особливими потребами та їхніми ровесниками.

    Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.

    Інклюзивна освіта повинна базуватися на основних принципах гуманної педагогіки: зрозуміти дитину, признати і прийняти її.

    Базові цінності на яких ґрунтується інклюзивна освіта:

  • Кожна дитина – особистість.
  • Навчатися можуть усі – нездібних дітей немає.
  • Кожна дитина має унікальні здібності, особливості та інтереси.
  • Заборона на дискримінацію в будь-якій формі.
  • Право кожної людини на участь у житті суспільства, у тому числі людей з особливими потребами.
  • Терпимість один одного: готовність жити разом у світі один з одним, прийняття людей з їхніми індивідуальними відмінностями.
  • Виховання в дусі толерантності як «гармонія в розмаїтті».